Философията на Самкхя-Йога

Radhakrishnan, Sarvepalli, Eurasia Academic Publishers, Bibliotheca Indica, Pages: 279, Paperback, Bulgarian, Year: 1996, Bulgaria
Another great work of a big statesman and philosopher.
7.50 
EAP19031308BG
1 item/s
Книгата представя в систематичен вид философията на Самкхя-Йога в нейните метафизични, епистемологични, религиозни и морални аспекти. Двете астика (ортодоксални) философски системи на Самкхя и Йога образуват така наречените самана-тантри, комплементарни учения, изясняващи разлимни страни на битието и неговото научно и медитативно овладяване.
Author :
Radhakrishnan, Sarvepalli
Translator:
  • Gradinarov, P. I.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Bibliotheca Indica
Pages :
279
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1996
Condition :
97
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+